Welkom op de website van VK Akkers Middelburg.

In juli beginnen we terug met de voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen 2019 – 2020. We hebben tijdens het voorbije voetbalseizoen onze ambities wat moeten bijstellen, maar voor het nieuwe seizoen hebben onze ambitieuze trainers hoge verwachtingen. Wij, bestuursleden sluiten ons volledig aan met de verwachtingen van trainers en spelers.

Aan alle supporters, sympathisanten, medewerkers en mensen achter de schermen van Akkers Middelburg, willen we als bestuur onze dank uitspreken en betuigen voor hun steun en medewerking aan de club. We blijven rekenen op deze mensen, want zonder deze kan geen enkele club blijven bestaan.
Dit jaar houden we vast aan de organisatie van een aantal evenementen, je kan alvast notitie nemen van een barbecue, de mosselsouper, quiz, onze prachtige brunch en tussendoor nog een maaltijd voor een belangrijke match.

Dank aan alle sponsors van Akkers Middelburg die eveneens hun steentje bijdragen voor de leefbaarheid van onze club.

We hopen op een sportief en succesvol voetbalseizoen 2019 – 2020, waar respect centraal staat en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

De voorzitter en het bestuur